Bình Định: Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ năm, 23/03/2023 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo cơ hội cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác cải cách hành chính; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước…

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo mang lại hiệu quả cao.

Kế hoạch đã nêu ra 7 hoạt động tuyên truyền trọng tâm trong năm 2023 như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền kết quả Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương trên các ấn phẩm báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

Thứ hai, cập nhật các tin, bài về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương.

Thứ ba, tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn. Thời gian hoàn thành: chậm nhất trước 15/12/2023.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện. Thời gian hoàn thành: chậm nhất trước 15/12/2023.

Thứ sáu, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính. Thời gian hoàn thành: chậm nhất trước 15/12/2023.

Thứ bảy, xây dựng văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, tài khoản Zalo chính thức (Zalo Official Account) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chủ trì tuyên truyền kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở, ngành, địa phương; tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến toàn trình đến người dân và doanh nghiệp.

Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hiện công tác truyền thông về nội dung Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền tới người dân, tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch này. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật thông tin về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp... Đồng thời, là đơn vị chủ trì tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. 

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tiếp tục thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; kịp thời đưa tin biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính./.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)