TP Uông Bí (Quảng Ninh): Sẵn sàng lên đô thị loại I (31/01/2023)

Năm 2023, cùng với chủ đề công tác năm của tỉnh, TP Uông Bí xác định thêm nội dung “chung tay chỉnh trang đô thị” nhằm vận động, kêu gọi, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật mới; cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông hiện hữu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị, góp phần hoàn thành mục tiêu sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.