Thông tin văn bản số: 15/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 15/VBHN-BXD
Ngày ban hành 10/14/2020
Ngày hiệu lực 10/14/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
10/06/2020
04/27/2020
04/27/2020
04/27/2020
04/17/2020
03/30/2020
03/23/2020