Thông tin văn bản số: 10/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 10/VBHN-BXD
Ngày ban hành 04/17/2020
Ngày hiệu lực 04/17/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác,Quy chuẩn - Tiêu chuẩn,Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 17/04/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/30/2020
03/23/2020
03/16/2020
03/11/2020
03/09/2020
03/05/2020
03/04/2020