Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ năm, 13/10/2022 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 893/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng. gồm:

1. Vũ Tiến Lâm, Viện trưởng, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

2. Nguyễn Kim Thanh,  Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo;

3. Nguyễn Thị Xuyến, Viên chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Nguyễn Thị Bích Liên, Viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính;

5. Kiều Thị Hải, Viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 893/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)