Hướng dẫn nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh

Thứ năm, 19/01/2023 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 228/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hướng dẫn nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án “Tòa nhà Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank Tower”.

Theo đó, ngày 24/8/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3758/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Tòa nhà Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank Tower” theo đề nghị tại văn bản số 4958/TGĐ-NHCT-MST2 ngày 15/7/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Qua kiểm tra, rà soát, trước thời điểm nhận được văn bản số 9716/TGĐ-NHCT-MST2 nêu trên, Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được văn bản số 6215/TGĐ-NHCT-MST2 ngày 24/8/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Về các nội dung đề nghị hướng dẫn tại văn bản số 6215/TGĐ-NHCT-MST2 (gửi kèm văn bản số 9716/TGĐ-NHCT-MST2), tiếp theo nội dung đã trả lời tại văn bản số 3758/BXD-KTXD, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt dự án điều chỉnh.

Căn cứ quy định chuyển tiếp tại khoản 3, 4 Điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Tòa nhà Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank Tower” theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này như sau:

(i) Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

(ii) Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh tại khoản 2, 3 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_228-BXD-KTXD_19012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 228/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)