Ban Quản lý Quy hoạch – Bộ Xây dựng thông báo mời thầu thực hiện gói thầu số TV-02

Thứ sáu, 06/08/2021 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/8/2021, Ban Quản lý Quy hoạch – Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 19/TB-BQLQH về việc thông báo mời thầu thực hiện gói thầu số TV-02: “Lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược”.

Toàn văn xem tệp đính kèm:

TBMT_BQLQH_06082021.pdf

18_QD-BQLQH.pdf

 

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)