Deputy Minister of Construction Bui Hong Minh

Thứ ba, 01/06/2021 14:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Full name: BUI HONG MINH

Date of birth: October 17, 1971

Native place: Thanh Hoa Province

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)