Deputy Minister of Construction Nguyen Van Sinh

Thứ năm, 08/02/2018 06:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Full name: NGUYEN VAN SINH

Date of birth: November 20, 1968

Native place: Ha Noi City

Education background: Doctor of Economic

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)