Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Thứ năm, 11/06/2020 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/5/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có Quyết định số 400/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

400-QD-HDTV_22052020.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)