Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Thứ ba, 02/02/2016 10:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) xem chi tiết tại tệp đính kèm.
Tài liệu đính kèm bài viết
Dieu le TCTBD.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)