Thứ tư, 27/09/2017 11:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin cúa Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 02).

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 03).

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_456-TCT-CLDT_28032017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)