Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng Công ty Sông Đà

Thứ ba, 26/09/2017 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tổng Công ty Sông Đà thực hiện công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo nội dung tệp đính kèm.
Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_927-TCT-CLDT_13062017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)