Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016

Thứ năm, 16/02/2017 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016 của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_21-VP-TV_15022017.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)