Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Nam Định thực hiện QĐ22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Thứ sáu, 05/06/2015 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 41/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Nam Định thực hiện QĐ22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Đối với trường hợp người có công với cách mạng đã được phê duyệt trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng của tỉnh đồng thời có tên trong danh sách đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 mà không may qua đời trong khi chờ kinh phí triển khai thực hiện, nếu vợ hoặc chồng người có công còn sống thì được tiếp tục hỗ trợ; trường hợp là con, cháu người có công thì đề nghị địa phương tạm thời chưa thực hiện hỗ trợ, tổng hợp báo cáo về Bộ Xây dựng các trường hợp này để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 41/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 41 BXD-QLN_04062015.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)