Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thứ tư, 01/04/2015 11:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 335/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Trí Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó thường trực

3. Ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Tổ phó

4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ - Tổ phó

5. Ông Đặng Kim Giao, Giám đốc Trung tâm thông tin- Tổ phó

6. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên

7. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên

8. Bà Đặng Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên

9. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên

Tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Tổ được hoàn thành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 335/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)