Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

Thứ tư, 24/07/2019 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh đô thị và tăng cường công tác kiểm soát, xử lý cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng cây gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa bão. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao quản lý cây xanh đô thị, UBND cấp huyện:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng cây gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa bão.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh.

- Tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

2. Chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị (đơn vị quản lý cây xanh đô thị, chủ đầu tư khu đô thị mới):- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý cây xanh theo quy định pháp luật.

- Thực hiện công tác cắt tỉa cây bóng mát theo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị nghiêng ngả, đổ khi có gió lớn; Kiểm tra, rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, xử lý kịp thời các cây có nguy cơ gây mất an toàn mùa mưa bão.

- Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống, ứng phó bão mạnh, siêu bão trên địa bàn được giao quản lý gửi cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

- Bố trí nhân lực, các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động tốt trong trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gãy.

- Theo dõi, thống kê các loại cây xanh phù hợp trồng trong đô thị. Báo cáo số lượng, chủng loại cây bóng mát đang quản lý, kế hoạch thực hiện trồng mới, thay thế cây xanh về cơ quan quản lý theo phân cấp.

3. Báo cáo về công tác quản lý cây xanh đô thị theo Đề cương tại Phụ lục đính kèm và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2019.

Chi tiết liên hệ Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội; Đ/c Nguyễn Khánh Long, ĐT: 024.39760271-112, DĐ: 098 3435368, Email: longnk.moc@gmail.com).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_20-BXD-HTKT_24072019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)