Hướng dẫn ủy quyền thẩm định thiết kế công trình Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà

Thứ ba, 25/02/2020 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 746/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất ủy quyền thẩm định thiết kế công trình Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Dự án Cái thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà gồm 02 hạng mục chính là nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà – giai đoạn 2 có công suất 40.000 m3/ngày.đêm và hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải có đường kính ống từ D = 1.800 - 2.400 mm thuộc dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I. Thiết kế cơ sở dự án đã được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định tại văn bản số 6272/SXD-QLXD ngày 15/8/2019 và được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 17/8/2019. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Địa phương, Chủ đầu tư và Nhà thầu trong công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình cũng như chủ động trong việc triển khai, thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả khi thực hiện theo hình thức Hợp đồng tổng thầu EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình). 

Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng "Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành được phân cấp hoặc ủy quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình cụ thể thuộc thẩm quyền thẩm định của mình cho các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành sau khi được Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chấp thuận" và căn cứ quy mô, cấp công trình và đặc thù các hạng mục công trình thuộc Dự án được nêu tại văn bản số 134/UBND-SXD. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 746/BXD-HTKT

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_746-BXD-HTKT_25022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)