Diện tích xây dựng trạm xử lý nước Nam Tân Uyên và Uyên Hưng – thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thứ năm, 12/09/2019 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về diện tích xây dựng trạm xử lý nước Nam Tân Uyên và Uyên Hưng – thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Về diện tích tối thiểu khu đất xây dựng trạm xử lý nước quy định tại Bảng 5.4, Mục 5.3 Quy hoạch cấp nước đô thị Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD .

2. Về đề nghị của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương trong việc ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm đất để cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Uyên Hưng (tăng 15.000 m3/ngđ đạt tổng công suất 25.000 m3/ngđ trên diện tích đất 6.000 m2) và Nam Tân Uyên (tăng 29.500 m3/ngđ đạt tổng công suất 41.500 m3/ngđ trên diện tích đất 12.800 m2) trong điều kiện không đủ quỹ đất theo quy định tại QCVN 01:2008/BXD phải được UBND tỉnh Bình Dương xem xét cụ thể và lưu ý những nội dung sau:

- Quy mô công suất của nhà máy nước và phạm vi cấp nước phải phù hợp với quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Ứng dụng công nghệ mới (đảm bảo chất lượng nước, tăng hiệu quả sử dụng đất,…), các yêu cầu bảo vệ, sử dụng hợp lý các nguồn nước an toàn và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, các quy định về khoảng cách cách an toàn vệ sinh môi trường, khoảng cách giữa các công trình, các yêu cầu về quản lý, vận hành công trình tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp nước QCVN07-1: 2016/BXD; đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy;

- Phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương nghiên cứu, báo cáo cơ quan quản lý địa phương xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 25/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_25-BXD-HTKT_12092019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)