Hướng dẫn thực hiện Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ

Thứ hai, 05/08/2019 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Theo quy định điểm a khoản 6 Điều 29 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, cơ quan lựa chọn đơn vị cấp nước có thẩm quyền ký kết Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.

Đối với kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nước Bắc Rạch Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang là cơ quan lựa chọn đơn vị cấp nước (chấp thuận Công ty cổ phần cấp nước Bắc Rạch Giá là nhà đầu tư dự án) và là cơ quan có thẩm quyền ký kết Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước. Việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Kiên giang ký kết Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-BXD-HTKT_05082019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)