Hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải rắn chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ sáu, 24/08/2018 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/8, Bộ Xây dựng đã có công văn2117/BXD-HTKT gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quản lý, xử lý chất thải rắn chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Theo đó, Khoản 11 Điều 3 Luật Năng lượng nguyên tử (số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008) xác định Chất thải phóng xạ là chất thải chứa chất phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ phải thải bỏ. Như vậy, chất thải rắn chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất Zirconium Việt Nam là Chất thải phóng xạ.

Khoản 9 Điều 25 Luật Năng lượng nguyên tử (số18 số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008) quy định Bộ Xây dựng phê duyệt địa điểm kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, địa điểm chôn cất chất thải phóng xạ theo quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2376/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó xác định:

- Quy mô của địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ quốc gia:

+ Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020: Các chất thải phóng xạ phát sinh trong lĩnh vực có ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ được lưu giữ tại các cơ sở hiện có.

+ Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2050: khoảng 70 – 100 ha.

- Địa điểm để lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ quốc gia: Định hướng địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn (trong đó bao gồm cả chất thải nguy hại) đã được hướng dẫn tại Chương II – Quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư quản lý chất thải rắn (từ Điều 7 tới Điều 18) Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 07/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2117/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2117-BXD-HTKT_23082018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)