Sử dụng xỉ thép đã được hợp chuẩn làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu trong các công trình xây dựng, giao thông

Thứ ba, 01/10/2019 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 01/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 51/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Công ty Viết Hải) về việc sử dụng xỉ thép đã được hợp chuẩn làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu trong các công trình xây dựng, giao thông.

Theo đó, sử dụng xỉ thép đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và làm vật liệu xây dựng góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường là hoạt động được khuyến khích theo chủ trương của Chính phủ.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định tại Khoản 26, Điều 3: "Tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, sản xuất thép trường hợp không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, sử dụng trong các công trình xây dựng và được quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước như: EU, Mỹ, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc”.

Xỉ thép của công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn được chỉ dẫn tại Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”, cụ thể:

- Tiêu chuẩn Anh BS EN 13242 : 2013 “Cốt liệu rời hoặc kết dính thủy lực sử dụng trong xây dựng và đường giao thông”;

- Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A 5015 : 2013 “xỉ thép cho đường giao thông”;

Đồng thời các chỉ tiêu bắt buộc được quy định tại Quyết định số 430/QĐ-BXD cũng đã phù hợp với các tiêu chuẩn, cụ thể:

- Về tính nở của xỉ thép: Phù hợp tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A 5015 : 2013 “xỉ thép cho đường giao thông”;

- Về chỉ số pH của nước chiết thực tế từ công trình đã sử dụng xỉ thép chảy ra môi trường: Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT - Nước thải công nghiệp;

- Về phát thải chất độc hại: Đảm bảo phân định là chất thải thông thường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT - Ngưỡng chất thải nguy hại và đáp ứng quy định “an toàn chất lượng môi trường” (Bảng 8) của tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A 5015:2013.

Do đó xỉ thép của Công ty FHS được phép sử dụng vào làm vật liệu san lấp, đường giao thông như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 51/BXD-VLXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_51-BXD-VLXD_01102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)