Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 9

Thứ tư, 09/06/2021 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 9: Tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng

Toàn văn xem tệp đính kèm:

TBMT_09062021-so9.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)