Thông báo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Thứ tư, 25/12/2019 21:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 316/BXD-KHTC gửi Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước năm 2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

Thực hiện văn bản số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của đơn vị mình với các nội dung tại các phụ lục kèm theo.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/01/2020 và gửi qua Email: hoandang81@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
 

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_316_BXD-KHTC_19122019.signed.pdf) Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)