Thành phần, số lượng hồ sơ

Thứ hai, 05/01/2009 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

a) Thành phần hồ sơ :

- Công văn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc giám sát thi công xây dựng công trình (theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD)

- Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập, Quy định chức năng nhiệm vụ, đăng ký hoạt động khoa học, Điều lệ tổ chức hoạt động;

- Kê khai, xác nhận về năng lực của cơ sở đào tạo (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm);

- Tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra;

- Danh sách giảng viên (kèm theo phiếu đăng ký giảng viên theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD) kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ sao chụp.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)