Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 02/01/2020 09:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11042/VPCP-QHĐP ngày 03/12/2019, nội dung kiến nghị như sau: “Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, có giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3032/BXD-QLN (30/12) trả lời như sau:

Để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Nội dung Chỉ thị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới. 

Về giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội:

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở. Tiếp đó, để triển khai thi hành Luật Nhà ở 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP). Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã có các quy định, các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội như: miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp… 

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về các cơ chế ưu đãi để khuyến khích phát triển loại hình nhà ở thương mại giá thấp này, mặc dù hiện nay nhà ở thương mại giá thấp do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng đã phát triển tương đối phổ biến tại các vùng ven đô thị, khu công nghiệp, khu vực có các trường đại học, cao đẳng… với mục đích đáp ứng nhu cầu thuê nhà ở của các đối tượng lao động ngoại tỉnh, công nhân khu công nghiệp, sinh viên các trường đại học cao đẳng. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3032/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)