Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 08/01/2020 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 102/BXD-KTXD ngày 08/01/2020 trả lời như sau:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 102/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)