Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 02/01/2020 09:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 415/BND ngày 08/11/2019. Nội dung kiến nghị:“ Hiện nay, mật độ dân số và chất lượng không khí ngày càng trở nên đáng báo động ở các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, vụ cháy Nhà máy bóng đèn – phích nước Rạng Đông càng làm dấy lên mối lo ngại về các nhà máy trong khu dân cư; tình trạng ách tắc giao thông ngày càng trở nên trầm trọng. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, rà soát di dời các nhà máy công nghiệp, các trường đại học ra khỏi khu dân cư; đồng thời kiên quyết hạn chế cấp phép xây dựng khu dân cư trong khu vực nội đô; sử dụng đất đã di dời các nhà máy, trường đại học thành công trình công cộng như công viên, cây xanh. Chính phủ cần phát động chủ trương xây dựng đô thị “xanh” trong cả nước”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3036/BXD-QHKT (30/12) trả lời như sau:

Việc thực hiện di dời các nhà máy công nghiệp, các trường đại học ra khỏi khu dân cư và sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực nội đô

Trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Hiện nay, các Bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cụ thể  đối với công tác di dời cơ sở công nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Về công tác di dời cơ sở công nghiệp: Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội( ), UBND Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời, xây dựng danh mục, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành và xác định lộ trình đến năm 2020 sẽ di dời tổng số 117 cơ sở. 

- Về công tác di dời cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành việc lập đề án để làm cơ sở xác định danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục dạy nghề cần phải di dời. UBND Thành phố Hà Nội đã bố trí 279,5 ha cho các khu trường đại học tập trung tại Hòa Lạc. Ngoài ra, nhiều trường đại học đã lập quy hoạch và cơ sở 2 tại các địa phương trong vùng Thủ đô Hà Nội (Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) ( ).

Cũng theo Quyết định số 130/QĐ-TTg, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch như kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình đã nêu.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm và gặp khó khăn do nguồn vốn thực hiện công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí và chưa có phương án xã hội hóa; chưa xây dựng cơ chế chính sách về tài chính phù hợp để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả.

Về việc phát triển nhà chung cư trong khu vực nội đô các thành phố

Hiện nay, tại một số khu vực trong các đô thị lớn, việc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng còn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. Những hạn chế này đã dẫn tới việc gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng, gây ùn tắc giao thông, gia tăng ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh.

Để giải quyết các tồn tại trên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ ngành và UBND các địa phương. Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trong công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch.

- Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan trong quá trình thực hiện việc di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức lập, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Đồng thời, kiến nghị UBND các địa phương thực hiện:

- Tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời ra khỏi khu vực nội thành. Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời được cụ thể hóa trong quy hoạch được duyệt, đề xuất cơ chế chính sách thực hiện việc đầu các công trình công cộng, công viên, cây xanh các quỹ đất sau khi thực hiện di dời.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Về việc phát động chủ trương xây dựng đô thị “xanh”

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 về Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2030. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 19/6/về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ . Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, UBND các địa phương tích cực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao  tại Quyết định số 84/QĐ-TTg, phấn đấu từng bước hình thành hệ thống đô thị xanh trên cả nước.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 3036/BXD-QHKT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)