Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch

Thứ tư, 14/08/2019 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 118/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch.

1. Về kinh phí lập quy hoạch:

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm: “Kinh phí từ ngân sách nhà nước… kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh... Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị”. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: “Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị từ ngân sách nhà nước được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương”.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014: “Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây dựng. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”.

Như vậy, pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn không quy định giới hạn việc sử dụng nguồn vốn hợp pháp cho lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cần xin ý kiến Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn:

Tại Điều 28 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định: “Nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng”. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014, Điều 28, 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Luật số 35/2018/QH14).

Về vấn đề này, Chính phủ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch để tháo gỡ các vướng mắc như đã nêu, làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

3. Việc lập mới, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành:

Về định mức cho hoạt động quy hoạch, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Về giá trong hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính.

Đối với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, việc xác định, quản lý chi phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 118/BXD-QHKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_118-BXD-QLN_14082019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)