Chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1

Thứ sáu, 05/07/2019 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng vừa có công văn 1573/BXD-KTXD (05/7) gửi Bộ Giao thông vận tải về chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1.

Ngày 29/3/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 625/BXD-KTXD trả lời Văn bản số 1167/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn lập, điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1 như sau: “chủ đầu tư có thể tham khảo, quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức quản lý dự án được công bố tại Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp định mức quản lý dự án không phù hợp với đặc thù, điều kiện thi công, xây dựng công trình thì chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai và tuân thủ với hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.

Trên cơ sở Văn bản số 625/BXD-KTXD, chủ đầu tư đã tổ chức lập dự toán chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định. Ngày 08/11/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2424/QĐ-BGTVT phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dự toán, đúng các quy định của pháp luật là phù hợp với quy định. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc quy đổi chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1 theo tỷ lệ phần trăm (%) như đề nghị tại Văn bản số 4486/BGTVT-CQLXD. Việc quy đổi chi phí quản lý dự án từ dự toán sang tỷ lệ phần trăm (%), phải căn cứ vào dự toán chi phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 2424/QĐ-BGTVT, chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1 được duyệt và các quy định có liên quan, đảm bảo đúng các quy định. Chi phí quản lý dự án xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) này không vượt dự toán chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2424/QĐ-BGTVT.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1573/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1573-BXD-KTXD_05072019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)