Quyết định Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam

Thứ năm, 02/01/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam.

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa Cục Công tác phía Nam) có chức năng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính Bộ phân cấp Cục Công tác phía Nam tại 19 tỉnh khu vực phía Nam: Bình Phước; Tây Ninh; Đồng Nai; Bình Dương; Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Rịa - Vũng Tàu; Long An; Đồng Tháp; An Giang; Tiền Giang; Kiên Giang; Bến Tre; Vĩnh Long; Thành phố Cần Thơ; Trà Vinh; Hậu Giang; Sóc Trăng; Bạc Liêu; Cà Mau.

Bộ phận một cửa Cục Công tác phía Nam có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; hỗ trợ trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết TTHC (nếu được phân công); trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và chuyển phí, lệ phí cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; hỗ trợ tố chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Đồng thời là đầu mối tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân; cung ứng các dịch vụ cần thiết hỗ trợ khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong quá trình giao dịch liên quan đến TTHC tại Cục; quản lý công chức, viên chức; hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định; chấp hành thời gian, chế độ công vụ, nội quy, quy chế, mối quan hệ phối hợp công tác theo quy định; Định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Cục.

Ngoài ra, Bộ phận một cửa Cục Công tác phía Nam có quyền hạn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì, theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã dược phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các đơn vị, cá nhân tham gia Bộ phận Một cửa xử lý hồ sơ đến hoặc thời hạn giải quyết; Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quản lý, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin một cửa điện tử tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng.

Bộ phận Một cửa Cục Công tác phía Nam đặt tại Trụ sở Cục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 02/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)