Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện”

Thứ sáu, 03/03/2023 10:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang kết luận cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, ThS.KTS. Nguyễn Quốc Hoàng cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm thống nhất, chuẩn hóa hệ thống trụ sở làm việc hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công sở, phù hợp các điều kiện của địa phương; thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Việc lập thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện nhằm thực hiện yêu cầu “quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, có đủ điều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc”.

Bên cạnh đó, Nhiệm vụ còn đề xuất thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện về dây chuyền chức năng hoạt động, dây chuyền công năng sử dụng tương ứng với quy mô, hình thức quy hoạch khác nhau; hiện đại hóa công sở theo hướng chuyển đổi công nghệ số; tiết kiệm thời gian công sức thiết kế và nâng cao chất lượng xây dựng hạ giá thành sản phẩm; tạo điều kiện để nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, giảm chi phí về vật liệu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Qua nghiên cứu, nhóm lập nhiệm vụ thiết kế, đề xuất 6 mẫu thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu được giao; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng; các mẫu điển hình được thiết kế phù hợp. Bên cạnh những ưu điểm, các thành viên Hội đồng cũng nêu lên một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và bổ sung một số ý kiến: cần làm rõ hơn sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, nêu rõ mẫu thiết kế được áp dụng trong trường hợp nào; phân tích điều kiện quỹ đất cả về hình thái và quy mô đảm bảo phù hợp với thiết kế; lưu ý tích hợp, thể hiện hài hòa, hợp lý các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, các yếu tố bản sắc văn hóa trong các mẫu thiết kế điển hình...

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)