Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Thứ năm, 08/11/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tóm tắt sơ yếu lý lịch:- Họ và tên: Nguyễn Đình Toàn.- Ngày sinh: 19/10/1960.- Quê quán: Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.- Chỗ ở hiện nay: Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kiến trúc.- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Ngoại ngữ: Anh C, Pháp C.- Ngày vào Đảng: 21/03/2003.- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tóm tắt quá trình công tác:

9/1986 - 8/1987: Cán bộ thiết kế, phòng Thiết kế xây dựng - Viện Thiết kế công nghiệp hoá chất - Tổng cục Hoá Chất.

9/1987 - 4/1990: Cán bộ thiết kế - Trung tâm Bảo quản tu bổ di tích Trung ương - Bộ Văn hoá.

5/1990 - 5/2000: Giảng viên khoa Kiến trúc - Đại học Kiến trúc Hà Nội.

06 - 8/2000: Nghiên cứu viên, phòng Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Kiến trúc - Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng.

9/2000 - 01/2001: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản kiến trúc - Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng.

02/2001 - 9/2001: Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản kiến trúc - Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng.

10/2001 - 7/2003: Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản kiến trúc - Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng.

08/2003 - 4/2006: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng.

05/2006 - 5/2007: Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kiến trúc, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

05/2007 - 3/2008: Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kiến trúc Quốc gia, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

04/2008 - 8/2009, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

08/2009 đến nay: Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực quản lý : 

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (trừ quy hoạch nông thôn);

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc;

- Quản lý nhà nước về Quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù;

- Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực; hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khối các trường trực thuộc Bộ;

- Thường trực Hội đồng Quy hoạch - kiến trúc.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng trong lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Công tác quy hoạch, kiến trúc các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư; chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại Học Xây dựng Miền Trung, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng Miền Tây; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)