Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ ba, 22/11/2022 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Nội đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2022 - 2030" (Đề án).

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC

Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2022 - 2030.

Đề án cũng đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình CCHC hiệu quả, kinh nghiệm CCHC của các nước phát triển trên thế giới; 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về CCHC để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về CCHC.

Thiết lập kênh tra cứu, hỏi đáp tự động về CCHC

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, trong đó xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCH tại các bộ, ngành và địa phương.

Tiếp tục áp dụng việc giảng dạy trực tiếp kết hợp với giảng dạy trực tuyến, giảng dạy qua mạng một số chuyên đề, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, kịp thời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC các cấp.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về CCHC tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn; thiết lập kênh tra cứu, hỏi đáp tự động về CCHC tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn hoặc trên phần mềm đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến bonoivu.cls.vn để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về CCHC; xây dựng, triển khai phần mềm kiểm tra, đánh giá tự động, định kỳ các kiến thức về CCHC đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC các cấp. Có cơ chế động viên, khuyến khích, biểu dương đối với các công chức thực hiện công tác CCHC các cấp có kết quả kiểm tra tốt và khuyến nghị về việc cập nhật, bổ sung các kiến thức về CCHC đối với công chức chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp.

Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn về CCHC tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, tập huấn; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại các diễn đàn, hội thảo khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện công tác CCHC tại các bộ, ngành và địa phương.

Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC tại các bộ, ngành và địa phương./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)