Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ sáu, 30/09/2022 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ảnh minh họa: CM

Thực hiện theo Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nhằm để hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ giao về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện việc đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 (UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại công văn số 9368/UBND-VP ngày 06/8/2022 về việc thực hiện văn bản số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng chính phủ về triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đảm bảo tỷ lệ 100% theo yêu cầu của Chính phủ.

Cùng với đó, giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Mặt khác, giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành trong việc rà soát, tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến và thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp với VNPT và các sở, ban, ngành rà soát, thực hiện cấu hình thanh toán trực tuyến cho tất cả các thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)