Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây lắp

Thứ ba, 11/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây lắp hệ thống điện trong công trình; ống & phụ tùng ống; Bảo ôn đường ống, phụ tùng ống & thiết bị; Khai thác nước ngầm”. Văn bản này thay thế cho “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Lắp đặt” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)