Góp ý một số vấn đề cụ thể của Bộ luật Hình sự (sửa đổi)(21/08/2015)

 Luật sư Trần Hậu Thìn (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) góp ý về quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, việc chuyển đổi hình phạt tiền, quy định về tội phạm trong lĩnh vực kinh tế… trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

  •  Nội dung phân loại tội phạm tại Điều 9 Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) không thống nhất với quy định hình phạt trong nhiều tội danh ở phần các tội phạm cụ thể. Đây là vấn đề trong xây dựng quy phạm pháp luật cần phải xem xét.
  • Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội tham ô tài sản mà sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.  
  •  Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đưa ra phương án quy định các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội đang là nội dung được quan tâm và còn nhiều quan điểm khác nhau.
  • Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BXD ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng xin giới thiệu toàn văn dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để bạn đọc nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
1
Tìm theo ngày :