Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) của Trung tâm Thông tin(15/06/2022)

Ngày 15/6/2022, Trung tâm Thông tin thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2).

Tìm theo ngày :