Hướng dẫn tính toán mật độ xây dựng cho dự án Công ty TNHH Vision Internationnal(04/03/2020)

Ngày 19/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 626/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Vision Internationnal hướng dẫn về việc xác định mật độ xây dựng cho dự án Công ty TNHH Vision Internationnal, xây dựng tại số 19, đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tìm theo ngày :