Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện(23/03/2023)

Ngày 22/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thực tại ảo (VR) trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn cấu tạo kiến trúc, trình độ cao đẳng chuyên ngành xây dựng và công nghiệp”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Tìm theo ngày :