Trả lời kiến nghị của Cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(07/01/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đẩy mạnh thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Cấm, xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.”

12345...25
Tìm theo ngày :