Hà Nội: Quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực(30/03/2023)

Trong quý 1/2023, công tác quản lý, phát triển đô thị của Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, công tác phát triển nhà ở được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng đô thị được duy trì tốt.

12345...74
Tìm theo ngày :