Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững(30/08/2022)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tìm theo ngày :