Nhà cộng đồng tránh lũ, công trình văn hóa an toàn cho người dân(16/03/2023)

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tặng người dân xã An Thủy của BIDV có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, được xây dựng 2 tầng với diện tích sàn 500m2, sức chứa khoảng 250 người.

Tìm theo ngày :