Quyết định Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng(07/02/2020)

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 139/QĐ-BXD về việc Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :