Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng(07/12/2008)

Ngày 17/11/2008 Bộ Xây dựng đã có quyết định số 15/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

12
Tìm theo ngày :