Sách mới: Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão(24/03/2023)

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 332

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002448 – Thư viện Bộ Xây dựng.

12345...95
Tìm theo ngày :