Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(15/11/2022)

Ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Phương pháp thử bê tông”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 4/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, đề xuất định hướng chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) Trần Thị Lan Anh chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 2/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra khảo sát thực trạng nhà ở của hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tại các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt”, do Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) thực hiện. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 20/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu đề xuất lồng ghép các nội dung ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trong hệ thống chương trình giảng dạy hệ đại học và trên đại học - thí điểm giảng dạy tại trường đại học Kiến trúc Hà Nội” do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. T.S. Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 18/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn TCVN “Nhà ở riêng lẻ -Yêu cầu chung về thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 13/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án Sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu các mô hình dự án đô thị lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu, thí điểm đề xuất mô hình phát triển đô thị tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững”. Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 13/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy hệ Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị”, do nhóm nghiên cứu thuộc  Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở”. Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 11/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ: Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN “Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 11/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”, mã số TC 27-20, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. TS.Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

  • Ngày 6/10/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về các hình thức đối tác công - tư (PPP) và áp dụng thí điểm một số nội dung phù hợp vào một chương trình đào tạo chính quy tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội”. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

<<1...3456...48>>
Tìm theo ngày :