Thông tin văn bản số: 161/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 161/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/11/2024
Ngày hiệu lực 03/11/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 161/QĐ-BXD ngày 11/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/08/2024
03/08/2024
03/07/2024
03/05/2024
03/05/2024
02/19/2024
02/19/2024