Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ năm, 13/10/2022 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 895/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2021, gồm:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2. Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

3. Trung tâm Thông tin và Tạp chí.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 895/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)